יום חמישי, 16 באוקטובר 2014

“Feminine” nouns ending with –ess

When I studied at school (many years ago), they told us that in English (unlike other languages, like my native Hebrew), usually there’s no differentiation between male and female occupations/jobs/professions.

This, of course, is obvious when the occupation/profession ends with:
 “-ian”: physician, obstetrician, mathematician,…
or with: “-ist”: physicist, gynecologist, pharmacist….

But what about the “-er” suffix?
For example: teacher, dancer, baker, driver, writer, plumber, roofer, labourer, employer…?

It should be noted that in many cases you can still use the “male” noun, which refers both to male and female. When you say “baker” you can mean either a male baker or a female baker.

However, I’ve found almost 50(!) words in English specific to female occupations/titles where the male form [either with “-er” or without] is supplemented with the “-ess” female suffix.
So,
A female baker is a “bakeress”, a female “author” is an “authoress”, a female soldier is a “soldieress” etc.

The following is a list of all [known to me…] feminine occupations/titles  ending with “-ess” which are their masculine counterpart.
The description is not always full (i.e. covering all the meanings) in order to make the table shorter and more legible.

You are, of course, welcome to enhance this list.
Thank you

BTW, “mattress” is NOT the female counterpart to “matter”...

Occupation/Title

Description
actress
A female player on the stage
adulteress
A woman that commits adultery
adventuress
A female adventurer; a woman on the look-out for a position
assassinatress
A female assassin
authoress
A female author; a female literary composer
bakeress
A female baker
baroness
The wife of a baron; A lady holding a baronial title ‘in her own right.’
clerkess
A female clerk
countess
The feminine of a count; The wife or widow of a count
courtieress
A female courtier
deaness
A woman who is head of a female chapter; The wife of a dean
doctoress/doctress
A female doctor; A female teacher
duchess
The wife or widow of a duke
empress
The consort of an emperor
esquiress
A female esquire
goddess
A female deity; A female spectator in a theatre-gallery
governess
A woman who governs; A female teacher; an instructress
guardianess
A female guardian or tutor
head-mistress
The principal mistress of a school, having assistant mistresses under her
heiress
A female heir
hostess
A woman that lodges and entertains guests
instructress
A female instructor
keeperess
A female keeper or custodian; A woman who keeps a man
leaderess
A female leader
manageress
A woman manager, e.g. of a theatre or hotel
masoness
A female freemason
mayoress
The wife of a mayor;  A woman holding the office of mayor. U.S.
mistress
A woman who rules, or has control
murderess
A woman that commits murder
patroness
A female patron
peeress
The wife of a peer
playeress
An actress
poetess
A female poet; a woman who composes poetry
popess
A supposed female pope
priestess
A female priest; A priest’s wife
princess
A female sovereign or ruler; the wife of a prince
seamstress
A woman who seams or sews
seductress
A female seducer
soldieress
A female soldier
songstress
A female singer; a poetess
sorceress
A female sorcerer; a witch
stewardess
A female who performs the duties of a steward
temptress
A female tempter
translatress
A female translator
waitress
A woman who waits upon the guests at a hotel, restaurant, etc.

פתרון מערכת בת N משואות בעלות N נעלמים בעזרת "אקסל"

פתרון מערכת בת N משואות בעלות N נעלמים בעזרת "אקסל"

בבית-הספר (היסודי והתיכון...) למדנו שלוש שיטות לפתרון מערכת של שתי משואות בעלות שני נעלמים:

א.    שיטת השוואת המקדמים
ב.     שיטת ההצבה
ג.      השיטה הגרפית
אני רוצה להציג שיטה חדשה, לפתרון מערכת בת  n משוואות בנות n נעלמים.

אנו נדגים את השיטה לפתרון מערכת בת 2 משוואות בנות שני נעלמים, אבל אפשר כמובן ליישם אותה גם לפתרון מערכת בת 3 משוואות בנות 3 נעלמים, מערכת בת 4 משוואות בנות 4 נעלמים וכו'.

השיטה נעזרת בתוכנת "אקסל".


נתונה מערכת המשואות:

תמונה 01: מערכת משואות – שתי משואות בנות שני נעלמים

ראשית, נדגים כיצד נפתור אותה באמצעות שלוש השיטות המוכרות ואז אסביר כיצד ליישם את השיטה החדשה.

שיטה א: פתרון בשיטת השואת המקדמיםתמונה 02: שיטת השואת המקדמים - מציאת ערך X

נציב במשואה הראשונה את ערך X שמצאנו (4) כדי למצוא את ערך Y:
    

תמונה 03: שיטת השואת המקדמים - מציאת ערך Yתמונה 04: פתרונות המשואה
                       


שיטה ב: פתרון בשיטת ההצבהתמונה 05: מערכת משואות – שתי משואות בנות שני נעלמים

נבטא את X בעזרת Y ("נחלץ" את X מהמשואה השניה)                                                תמונה 06: "חִלוּּץ" X מהמשוואה השניה


ואז נציב במשואה הראשונה


תמונה 07: המשוואה הראשונה

את ערך X (3-Y) שחילצנו מהמשואה השניה:


תמונה 08: נציב במשואה הראשונה את X שחילצנו מהמשוואה השניה

ונקבל:תמונה 09: מציאת Y

לאחר שמצאנו את Y (=-1), נציב במשואה הראשונה כדי למצוא את ערך X:

תמונה 10: כעת נציב במשואה הראשונה את Y שמצאנו

והתוצאה:תמונה 11: פתרונות המשואה


שיטה ג: פתרון בשיטה הגרפית

בשיטה זו משרטטים את הגרפים של שתי הפונקציות.
קואורדינטות נקודת החתוך (,-14)A של שני הגרפים הן ערכי הפתרון (X, Y)                      תמונה 12: שיעורי נקודת החתוך בין שני הגרפים הם הפתרונות

בגרף אפשר לראות שנקודת החתוך היא A(4, -1)


שיטה ד: השיטה החדשה – שמוש ב"אקסל"

היום נלמד שיטה חדשה, פתרון מערכת של שתי משואות בעלות שני נעלמים בעזרת "אקסל".
אנו מסתמכים על העובדה שבעצם שתי המשואות הן מטריצותתמונה 13: נבטא את מערכת המשוואות כמכפלה של מטריצות
המטריצה הראשונה היא מטריצת המקדמים (Coefficients):


תמונה 14: המטריצה של מקדמי הנעלמים

המטריצה השניה היא וקטור (=מטריצה בת עמודה אחת) של הנעלמים (unknowns):


תמונה 15: המטריצה של הנעלמים


המטריצה השלישית היא וקטור הערכים (Values):תמונה 16: המטריצה של הערכים

כדי למצוא את פתרונות מערכת המשואות, עלינו למצוא את וקטור הנעלמים:

וקטור הנעלמים = וקטור הערכים * המטריצה ההפוכה של מטריצת המקדמים

 תמונה 17: וקטור הנעלמים כמכפלת שתי המטריצות: מקדמים וערכיםשלבי הפתרון:


א.   נרשום את ערכי מטריצת המקדמים בתאים: A7:B8

                       המקדמים במשואה הראשונה:                    -1        1
                        המקדמים במשואה השניה:                        1          1
              תמונה 18: המטריצה של מקדמי הנעלמים [A7:B8]


ב.    נרשום את ערכי וקטור הערכים בתאים:  G7:G8תמונה 19: וקטור הערכים [G7:G8]
                  


ג.     כדי לחשב את המטריצה ההפוכה, נשתמש בפונקציה: MINVERSE.
נסמן את התאים: D7:E8ובתא D7 נכתוב את הנוסחא:
MINVERSE(A7:B8)

שימו לב, מכיון שמדובר בנוסחת מערך, לא נסיים בהקשת Enter אלא בהקשת: Ctrl+Shift+Enter. "אקסל" יקיף בסוגריים מסולסלים את הנוסחא.

 תמונה 20: חישוב המטריצה ההפוכה בתאים: D7:E8


ד.    כעת, נסמן את תאים: E13:E14 ונכתוב את הנוסחא:
MMULT(D7:E8,G7:G8)
          גם כאן נסיים בהקשת: Ctrl+Shift+Enter, כי גם כאן מדובר בנוסחת מערך.


          הסבר:
      הפונקציה  MMULT היא פונקציה המחזירה את מכפלת שני המערכים
D7:E8 ו- G7:G8.
המערך: D7:E8 מכיל את המטריצה ההפוכה שמצאנו בשלב ג.
המערך: G7:G8 מכיל את וקטור הערכים שבנינו בשלב ב.

תוצאת הפונקציה: בתאים E13:E14
תא: E13 מכיל את הפתרון עבור X
תא: E14 מכיל את הפתרון עבור Y
תמונה 21: בתא E13 קבלנו את תוצאת X (4) ובתא E14 קבלנו את תוצאת Y (-1).


ואכן, תשובות אלו תואמות את התשובות שקבלנו ב-3 השיטות המסורתיות. 
 לסיום, נדגים את השמוש בשיטה החדשה לפתרון מערכת של 3 משוואות בנות 3 נעלמים כל אחת:

תמונה 22: מערכת של 3 משוואות בנות 3 נעלמים


והפתרון:
תמונה 23: פתרון מערכת של 3 משוואות בנות 3 נעלמים