יום שני, 13 ביוני 2022

How to get rid of unwanted names in a list

 

How to get rid of unwanted names in a list

(no formulae, no PQ)

Suppose you have a list of names (in col. A) from which you need to exclude names that appear in a different list (col. C)

 

This can be easily done in a few simple steps without formulae or Power Query:

 

A .  we prepare two lists

In col. A – the original list

In col. C – the list of names to exclude from the original list.

                                                    Pic No.1


 

B .  we "color" in yellow all the names in col. A

                                                            Pic No.2

 

 

C.  Find duplicates using Conditional Formatting
select both columns-> Conditional Formatting-> Highlight Cells Rules->Duplicate Values

 

 

                                                Pic No.3

 

D. Filter the list in col. A and select: Filter by cell color.

You should, of course, select the yellow color
                                                     Pic No.4

E. Final Result: now the list in col. A contains only names that do not appear in the list of col. C

 


                                                                Pic No.5

                 

  

 

איך נפטרים משמות לא רצויים ברשימה

 

איך נפטרים משמות לא רצויים ברשימה (שיטה מקורית שלי)
(בלי נוסחא ובלי Power Query) !!!

א.    מכינים שתי רשימות (כמו בתמונה):
בעמודה
A – הרשימה המקורית
בעמודה
C – רשימת השמות למחיקה מהרשימה המקורית

תמונה מס.1

ב.     צובעים בצהוב את כל השמות בעמודה A

תמונה מס.2

 

 

ג.      מוצאים כפילויות בעזרת "עיצוב מותנה" (Conditional Formatting)

                                                                     תמונה מס.3

ד.     מפעילים סינון על הרשימה בעמודה A ובוחרים: סינון לפי צבע (Filter by color)
בוחרים, כמובן, בצבע הצהוב

תמונה מס.4

 

ה.    התוצאה הסופית: בעמודה A מופיעים רק השמות שלא מופיעים ברשימה בעמודה C


תמונה מס.5