יום שבת, 29 בספטמבר 2018

What time is it? = מה השעה
מה השעה – What time is it

מה השעה? What time is it? What's the time?

א.    השעה שש ורבעIt is quarter past sixב.     השעה שלוש וחציIt is half past three
 


ג.      השעה רבע לתשע – It is a quarter to nine
 
          ד. השעה עשר דקות לתשע – It is ten minutes to nine
                   או: השעה עשרה לתשע  - It is ten to nine
 

ה. השעה חמש ועשרים דקות - It is twenty minutes past five
או: השעה חמש ועשרים -        It is twenty past five

 

WH- Question words = מילות השאלהמילות השאלה באנגלית - WH Questions

עברית
English
מה?
What?
היכן, איפה?
Where?
מתי?
When?
איזה (מבין כמה)?
Which?
מי? (נושא)
Who?
למה? מדוע?
Why?
איך? כיצד?
How?
את מי? למי?(מושא)
Whom?
של מי?
Whose?

What do you do in the evenings? - מה אתה עושה בערבים?

Where can you buy new shoes? - היכן אפשר לקנות נעליים חדשות?

When does he go to school? - מתי הוא הולך לבית הספר?

Which book do you like best? -איזה ספר (מבין כמה) מוצא חן בעיניך ביותר?

Who teaches her English?מי מלמד אותה אנגלית?

Why do they live in New York? - מדוע הם גרים בניו-יורק?

How do you get to school in the morning? - כיצד אתה מגיע לבית-הספר בבוקר?

Whom do they meet every morning?את מי הם פוגשים כל בוקר?

Whose pencil do you use? - בעיפרון של מי אתה משתמש?