יום שבת, 6 במרץ 2021

A Few - few; A little - little


 little  A few - few ;  A little

 

 


ארבע מלים אלו פרושן: "מעט, קצת". אבל מתי משתמשים בכל אחת?

 

א.    בשמות התואר: few few,  משתמשים לשם-עצם ספיר (שם-עצם שניתן לספור אותו: בתים, ילדים, מחברות, ספרים...)

a few – אחדים, מעטים – אבל במידה מספקת

few – מעטים ולא במידה מספקת

למשל:

1.    I have a few books - יש לי ספרים אחדים, לא רבים

2.    We still have a few minutes, so you can ask a question –

          עדיין נותרו מספר דקות, ולכן תוכל לשאול שאלה [יש מספיק זמן]

3.    I have few books - יש לי מעט ספרים, [לא מספיק ספרים]

4.    There are few eggs leftנותרו מעט ביצים [לא מספיק]

 

ב.     בשמות התואר:littlea little,  משתמשים לשם-עצם לא-ספיר (שם-עצם שלא-ניתן לספור אותו: כסף, מים, זמן, מלח...)

a little –בכמות קטנה, אבל מספיקה

little – בכמות קטנה ולא מספיקה

למשל:

5.    I have a little money - יש לי מעט כסף, לא הרבה

6.    I have little money - יש לי מעט מאד כסף, לא מספיק

 

ג.      שמות התואר: a few, a little נושאים קונוטציה חיובית (לא הרבה,אבל מספיק), בעוד ששמות התואר: few, little מעבירים מסר שלילי (חֹסֶר, הֶעְדֵר, לא מספיק).

 
יום שלישי, 2 במרץ 2021