יום שלישי, 20 באוקטובר 2020

Thirteen methods to display the value of another cell

 

13 methods to display the value of another cell

 

Suppose you want to display the value of cell D5 in cell A1.

There are at least 13 methods to do it 

(can you add more???)
😇😇😇

 

1)    Direct reference

=D5

 

                  Method No.01: Direct Reference

 

2)    Combination of 2 Functions: INDIRECT &ADDRESS

=INDIRECT(ADDRESS(5,4))

 

                  Method No.02: INDIRECT & ADDRESS

 

3)    OFFSET

=OFFSET(A5,0,3)

 

                  Method No.03: OFFSET               

 

4)     INDEX

                    =INDEX(D5,0,0)

 

                  Method No.04: INDEX

 

5)     Combination of INDEX and MATCH

=INDEX(D5,MATCH(D5,D5,0))


                   Method No.05: INDEX & MATCH

 

 6)    VLOOKUP
                    =VLOOKUP(D5,D5,1,0)

 

                   Method No.06: VLOOKUP

 

7)     HLOOKUP
                   =HLOOKUP(D5,D5,1,0)

 

                   Method No.07: HLOOKUP

  

8)     LOOKUP
                   =LOOKUP(D5,D5)

                   Method No.08: LOOKUP

 

 9)    FILTER
                    =FILTER(D5,1)

 

                    Method No.09: FILTER      

 

10) UNIQUE

=UNIQUE(D5)

 

     

             Method No.10: UNIQUE

 

11)  SORT

=SORT(D5)


                   Method No.11: SORT

 

 12)  XLOOKUP
                    =XLOOKUP(D5,D5,D5)

 

                   Method No.12: XLOOKUP

 

 13)  SORTBY
                =SORTBY(D5,D5)

 

                   Method No.13: SORTBY    

 
יום שני, 12 באוקטובר 2020

When do we use the Present Simple

 

When do we use the Present Simple

מתי משתמשים ב- Present Simple


1. אמת כללית, משהו שהוא נכון תמיד, עובדה

People need food

It rains in winter

2. מצב קבוע (פחות או יותר) - בניגוד ל: Present Progressive

She has three children

I love coffee

You are married

3. דברים שאנו עושים בדרך כלל, באופן קבוע (לפעמים, בתוספת מילים שמציינות תדירות): Always, usually, sometimes, every day/evening/week/month, once a day/week, never, often...

I play football once a week

She gets up at seven o'clock every day

We often go to the cinema


4. לתאר דברים שקורים בספרים, במחזות, בטלביזיה, בסרטים

The hero dies at the end of the movie

In this book, the war starts on Monday


5. משפטי תנאי - משהו שעלול/עשוי לקרות (בפסוקית התנאי-  Conditional Clause)

If you don't feed the dog, it will die

If it rains tomorrow, we'll go to the cinema

 

6. דברים קבועים שמתרחשים בעתיד (ביחוד כשמדברים על לוח-זמנים)

School opens in September

The train leaves at eleven o'clock


7. פעולות בעתיד בציון מילות זמן    : when, until, after (דומה למשפטי תנאי)

I will call you when I have time

 

8. משפטים המכילים פעלים של מצב (Stative Verbs): 

This soup smells good

I hate my math teacher