יום רביעי, 1 באפריל 2020

יחיד ורבים באנגלית - המדריך השלם


יחיד ורבים באנגלית - המדריך השלם

Singular and Plural - יחיד ורבים

1.    לצורת שם-העצם ביחיד באנגלית מוסיפים ברבים בד"כ: s
עברית
רבים (Plural)
יחיד (Singular)
ספר/ספרים
books
book
ילדה/ילדות
girls
girl
מורה/מורים
teachers
teacher
בית/בתים
houses
house

2.    אם שם-העצם ביחיד מסתיים בצליל "שורק"  (sh, ch, s, x, z) מוסיפיםes
עברית
רבים (Plural)
יחיד (Singular)
מברשת/מברשות
brushes
brush
קופסה/קופסאות
boxes
box
שעון-יד/שעוני-יד
watches
watch
אוטובוס/אוטובוסים
buses
bus
חידון
quizzes
quiz


3.    אם שם-העצם ביחיד מסתיים באות  oמוסיפים לפעמים es
עברית
רבים (Plural)
יחיד (Singular)
תפוח אדמה/תפוחי אדמה
potatoes
potato
גִבּוֹר/גִבּוֹרים
heroes
hero

אבל:
עברית
רבים (Plural)
יחיד (Singular)
תמונה/תמונות
photos
photo
פסנתר/פסנתרים
pianos
piano

4.    אם שם-העצם ביחיד מסתיים באות f  או ב-fe , אות זו נשמטת/אותיות אלו נשמטות ובמקומן מופיעות ves
עברית
רבים (Plural)
יחיד (Singular)
עלה/עלים
leaves
leaf
זאב/זאבים
wolves
wolf
סכין/סכינים
knives
knife
אשה/נשים
wives
wife
חצי/חצאים
halves
half


אבל:
עברית
רבים (Plural)
יחיד (Singular)
מנהיג/מנהיגים
chiefs
chief
גג/גגות
roofs
roof


5.    אם שם-העצם ביחיד מסתיים באות y  שלפניה אות שאיננה אות נקוד: ה-y  נשמטת ובמקומה מופיעות:   ies
עברית
רבים (Plural)
יחיד (Singular)
תינוק/תינוקות
babies
baby
עיר/ערים
cities
city
גוף/גופים
bodies
body
גברת/גברות
ladies
lady
צבא/צבאות
armies
army

6.    אם שם-העצם ביחיד מסתיים באות y  שלפניה אות שהיא אות נקוד: מוסיפים   s (כמו ב- 1. )
עברית
רבים (Plural)
יחיד (Singular)
יום/ימים
days
day
נער/נערים
boys
boy
פתיון/פתיונות
decoys
decoy
מחזה/מחזות
plays
play


7.    ישנה קבוצת שמות-עצם של יוצאי-דופן שאינם משתייכים לאף אחת מהקבוצות הקודמות (מספר דוגמאות)
עברית
רבים (Plural)
יחיד (Singular)
גבר/גברים
men
man
אשה/נשים
women
woman
ילד/ילדים
children
child
כף רגל/כפות רגליים
feet
foot
שן/שיניים
teeth
tooth
עכבר/עכברים
mice
mouse
אווז/אווזים
geese
goose
שור/שוורים
oxen
ox
צבי/צבאים
deer
deer
כבשה/כבשים
sheep
sheep
מין/מינים (של בע"ח)
species
species

8.    ישנה קבוצת שמות-עצם ללא צורת יחיד (בדומה לעברית)
עברית
רבים (Plural)
יחיד (Singular)
מספריים
scissors
-
מכנסיים
trousers/pants
-
משקפיים
spectacles/glasses
-

9.    קבוצת שמות-עצם שמקורם ביוונית עתיקה או בלטינית
עברית
רבים (Plural)
יחיד (Singular)
קריטריון/קריטריונים
criteria
criterion
תופעה/תופעות
phenomena
phenomenon
אנליזה, נִתוּחַ/
אנליזות, נתוחים
analyses
analysis
 ציר/צירים
axes
axis
רדיוס/רדיוסים
radii
radius
נספח/נספחים
appendices
appendix
נוסחה/נוסחאות
formulae/formulas
formula
אצה/אצות
algae
alga