יום ראשון, 29 בינואר 2017

נַקְדָּן, נוֹקְדָן, נוֹקֵדנַקְדָּן, נוֹקְדָן, נוֹקֵד