יום רביעי, 16 בספטמבר 2020

אנגלית- קידומות שליליות בשמות-תואר

 

אנגלית- קידומות שליליות בשמות-תואר
יום שלישי, 18 באוגוסט 2020

The Indefinite Article - שם-העצם הלא-מיודע באנגלית (a או an)

 

The Indefinite Article

שם העצם באנגלית בצורת היחיד (הלא-מיודע)

שם העצם הלא-מיודע: indefinite article

1)    אני קורא ספר בספרדית -in Spanish  I read a book       

2)    היא מורה לאנגלית - She is an English teacher

3)    היא מורה טובה לאנגלית - She is a good English teacher

4)    הם משחקים עם כלב - They play with a dog

שם העצם הלא-מיודע: חסר יחוד, לא מסוים, אחד מתוך רבים

את שם העצם הלא-מיודע מקדימה המילה: a או המילה: an

 

 

שם העצם המיודע: definite article (=ה' הידיעה בעברית)

1)    קראתי את הספר החדש    - I read the new book

2)    היא המורה לאנגלית - She is the English teacher

3)    היא המורה הטובה ביותר לאנגלית - She is the best English teacher

4)    יש לה הכלב הכי מהיר -  She has the fastest dog

5)    הם משחקים עם הכלב – They play with the dog

שם העצם המיודע: יחודי, ספציפי (מסוים)

את שם העצם המיודע מקדימה המילה: the (הַ..)

 

שם העצם הלא-מיודע - כללים:

an a,  - מילה המקדימה שם-עצם לא מיודע (a=one):

There is a book on the table = There is one book on the table

            ישנו ספר (אחד) על השולחן.   a book - ספר כלשהו

·         בדרך כלל, המילה המקדימה את שם העצם הלא מיודע היא: a

a book, a teacher, a glass, a poet

·        לפני שם-עצם המתחיל באחת מאותיות הנִקוּד: (a, e, i, o, u),  המילה המקדימה את שם העצם הלא מיודע:  a הופכת ל:  an

an apple, an elephant, an Italian, an orange, an umbrella

·        אם שם-עצם מתחיל באות הנקוד: u, אבל ההברה הראשונה אינה נשמעת כמו אות נִקּוּד, אזי המילה המקדימה תהיה a ולא an:

a unit, a user, a uterus (YUההברה הראשונה נשמעת כמו: יוּ)

·        אם שם-עצם מתחיל באות הנקוד: e, אבל ההברה הראשונה אינה נשמעת כמו אות נִקּוּד, אזי המילה המקדימה תהיה a ולא an:

a European, a euphemism (EUההברה הראשונה נשמעת כמו: יוּ)

·        אם את שם-העצם מקדים שם תואר (adjective), אזי המילה המקדימה (a/an) תתאים את עצמה לשם-התואר ולא לשם-העצם.

למשל:

She is an English Teacherהיא מורה לאנגלית

She is a good English Teacherהיא מורה טובה לאנגלית

 

He is a driverהוא נהג

He is an excellent driver - הוא נהג מצוין

 

·        אם שם-העצם הלא מיודע מתחיל באות h, אבל ההברה הראשונה נשמעת כמו אות נִקּוּד ולא כמו h, אזי המילה המקדימה תהיה an ולא a:

 

He left an hour agoהוא יצא לפני שעה  (נשמע כמו: אָוֶור ולא הָוֶור)

You are an honest manאתה אדם הגון, ישר (נשמע כמו: אוֹנֶסְט ולא הוֹנֶסְט)

We live in a hotelאנו גרים במלון (נשמע כמו: הוֹטֶל)

 


 

יום שבת, 1 באוגוסט 2020

אקסל - סכימת תאים לפי צבע התא


אקסל – סכימה לפי צבע התא

מי שמכיר את תכונת הסינון (filtering) באקסל יודע שאפשר לסנן תאים לפי צבע.
הנתונים בתמונה מציגים שעות לפי סוגי הוראה שונים, כל סוג צבוע בצבע שונה:
כתום – להוראה מתקנת, ירוק- להוראה בכיתה ותכלת – להוראה מרחוק            תמונה מס. 1: נתוני שעות הוראה לפי סוגים, כל סוג – בצבע שונה

כדי לסנן את השעות לפי סוג, אפשר להשתמש בתכונת "סינון לפי צבע" (Filter by color):
* בלשונית
Data, בחר בסינון (Filter).
* לחץ על כפתור רשימה נפתחת (drop-down list) בכותרת עמודה "סוג הוראה"
* בחר ב- Filter by Color (סנן לפי צבע)
* בחר בצבע הכתום
                                                          תמונה מס. 2: סינון לפי צבע

ואכן, אקסל מסנן רק התאים הכתומים.
                                                           תמונה מס.3: אקסל מסנן רק את התאים הכתומיםאבל איך נוכל לסכום רק את הערכים הכתומים, רק של הוראה מתקנת??
או רק של את הערכים הירוקים, רק של הוראה בכיתה?
או רק של הערכים התכולים, רק של הוראה מרחוק?


הפתרון:

במקום להשתמש בפונקצית הסכימה הרגילה (
SUM)
נשתמש בפונקציה SUBTOTAL והנוסחה שנכתוב תהיה:

=SUBTOTAL(9,B3:B20)
הסבר: הפונקציה SUBTOTAL מאפשרת מגוון פעולות על תחום תאים, כאשר הפרמטר הראשון קובע מהי הפעולה הראשונה. במקרה שלנו, הפרמטר הראשון 9 הוא סכימה (SUM), אבל הפונקציה תמיד תתעלם מערכים "מסוננים".
לכן, התוצאה שנקבל תהיה סכום הערכים הגלויים.
אם בשלב הסינון נבחר בצבע הכתום, סכום התאים הכתומים ("הוראה מתקנת") יהיה: 73


                                                   תמונה מס. 4: סכימת התאים הכתומים בלבד

אם נבחר בצבע הירוק, סכום התאים הירוקים ("הוראה בכיתה") יהיה: 24
                                               תמונה מס. 5: סכימת התאים הירוקים בלבדואם נבחר בצבע התכלת, סכום התאים התכולים ("הוראה מרחוק") יהיה: 29


                                               תמונה מס. 6: סכימת התאים התכולים בלבד

כמובן, שכדי לדעת מהו סכום השעות של כל סוגי ההוראה (בלי שום סינון), נשתמש בפונקציה SUM
SUM(B3:B20)
אבל נוכל להשתמש גם בפונקציה SUBTOTAL ללא כל שינוי:

                                             תמונה מס. 7: סכימת כל השעות מבלי לשנות את הנוסחא
יום שני, 13 ביולי 2020

אקסל – מתי טבלת ציר לא עוזרת במציאת פתרוןאקסל – מתי טבלת ציר לא עוזרת במציאת פתרון


נניח שיש לנו טבלת נתונים בשם: Cities ובה שמות ערים. אנו רוצים לדעת כמה פעמים מופיעה כל עיר בטבלה.


תמונה מס.1 : טבלת הערים Cities

   
שיטה א:  טבלת ציר (Pivot Table)

הפתרון הפשוט ביותר הוא, כמובן, בעזרת טבלת ציר
   
תמונה מס.2 : מציאת מספר המופעים של כל עיר בטבלת ציר


   

 
טבלת הציר מאפשרת לנו:
1. לקבל רשימה יחודית של שמות כל הערים בטבלה (עמודה City Name)
2. לקבל את מספר המופעים של כל עיר (עמודה Occurrences),
למשל: New York = 3, Chicago = 6, Houston = 1 


שיטה ב: נוסחת מערך (Array Formula)

שיטה זו פחות טובה מהראשונה, כי היא מאפשרת להציג בכל פעם מספר מופעים עבור עיר אחת בלבד וגם דורשת יותר עבודה, בהכנת רשימת אימות נתונים (Data Validation)
ראשית, יצרנו בתא C1 רשימת אימות נתונים, ממנה נוכל לבחור בכל פעם עיר אחת מהרשימה היחודית של הערים בטבלה.
שנית, בנינו את נוסחת המערך הבאה בתא  C7    

                        תמונה מס.3 : נוסחת מערך לספירת מספר מופעי המחרוזת בתא C1 בטבלת Cities

הסבר:
הנוסחה מחפשת בטבלת Cities )בעזרת הפונקציה: FIND) את הערך שמוצג בתא C1 (שם העיר שנבחר מרשימת אימות הנתונים) וסופרת את מספר הפעמים שהוא מופיע בטבלה.
הפונקציה ISNUMBER מתעלמת מערכים לא-נומריים (במקרים שבהם הערך המבוקש לא נמצא בתא מתאי הטבלה). התווים: -- הופכים את הערך TRUE לערך נומרי (=1).
בסיום הקלדת הנוסחה, יש להקיש  CTRL+SHIFT+ENTER כדי להפוך את הנוסחה לנוסחת מערך.


 תמונה מס.4: מציאת מספר המופעים של כל עיר בעזרת נוסחה. חיפוש הערך בתא C1 בתוך הטבלה Cities


ברור לחלוטין, כי במקרה שלנו השיטה הראשונה, בעזרת טבלת ציר, עדיפה.
אבל, האם זה אומר שתמיד טבלת ציר עדיפה על נוסחה?

קחו, למשל, את הטבלה הבאה (Fruit):

                                                                    תמונה מס.5: טבלת Fruit

                     
אפשר לראות שבכל תא מופיע יותר מאשר פרי אחד.


אם נרצה לבנות טבלת ציר מטבלת  Fruit נקבל תוצאות שגויות, גם אם נפצל את הערכים בתאי הטבלה בעזרת טקסט לעמודות (Text to Columns)


אז איך בכל זאת נוכל לדעת כמה פעמים מופיע כל פרי בטבלה?

נשתמש בנוסחת המערך שהצגנו כשיטה השניה בפתרון הבעיה הקודמת: טבלת Cities
1. נגדיר את שמות  הפירות ברשימת אימות בתא C1
2. בתא C5 נקליד את נוסחת המערך הזהה לנוסחה בסעיף הקודם, מלבד שם הטבלה: Fruit במקום Cities 


                                              תמונה מס.6: פתרון בעית טבלת Fruit בעזרת נוסחת מערךלפי הנוסחה שלנו, אפשר לראות שהפרי apple מופיע 3 פעמים בטבלה. 
בכל פעם נבחר פרי אחר מתוך רשימת אימות הנתונים (C1) ועבור כל פרי נקבל את מספר המופעים שלו בטבלה  
Fruit


מכאן ברור ששימוש בטבלת ציר לא היה מסייע לפתרון הבעיה 😓😓😓