יום שישי, 3 ביולי 2020

מכתב תודה - 11.05.2020

מכתב תודה - 11.05.2020מכתב תודה מתלמיד אנגלית שעבר בהצלחה את  בחינת IELTS
IELTS – International English Language Testing System

זוהי בחינה שיש לעבור כתנאי סף על מנת להתקבל לאוניברסיטאות בחו"ל או כדי לקבל אשרת הגירה לארצות: בריטניה, אוסטרליה, קנדה, ניו-זילנד ועוד.
את הבחינה נדרשים לעבור מי שאינם דוברי אנגלית כשפת-אם.מכתב תודה - 25.03.2020


מכתב תודה - 25.03.2020

 תלמידת אנגלית שהכנתי לבחינת TOEFL 
(בחינה קשה ומורכבת באוניברסיטאות בחו"ל שנדרשים לעבור מי שאינם דוברי אנגלית כשפת-אם)
היא עברה את המבחן בציון גבוה (107 מתוך 120)

מכתב המלצה - 04.09.2019

מכתב המלצה - 04.09.2019

מכתב המלצה מתלמידת אנגלית שלמדה כדי לשפר את האנגלית שלה ולא בגלל שהיתה חייבת לגשת לבחינה.


יום ראשון, 21 ביוני 2020

המלון הראשון מסוגו בעולם - מלון עברי-ערבי - מלים דומות בצליל ובמשמעות בשתי השפותהמלון הראשון מסוגו בעולם - עברי-ערבי - מלים דומות


העברית והערבית הן שפות אחיות והקשר ביניהן תמיד ריתק אותי.

אתמול השלמתי, לאחר מאמץ ממושך של חדשים רבים, את המילון הראשון מסוגו בעולם:
2000 מילים דומות בעברית ובערבית.
הדמיון מתבטא גם במשמעות וגם בצליל.
רוב המונחים בערבית הם מערבית קלאסית (فصحى)
ומטבע הדברים, רוב המונחים בעברית הם מהמקורות (בעיקר תנ"ך)

במילון 5 עמודות, כפי שאפשר לראות בתמונה המצורפת:
עמודה א – המילה המקורית בעברית
עמודה ב – המילה בעברית מנוקדת בניקוד תקני
עמודה ג – מכילה: 1) פירוש נוסף למילה העברית
                               2) ציטוט מן המקורות
                               3) תרגום לאנגלית

עמודה ד – המילה בערבית בניקוד מלא
עמודה ה – תעתיק לעברית של המילה בערבית

מי שמעונין לרכוש את המילון (מחיר: 100 ש"ח) מוזמן ליצור אתי קשר:

דף עסקי בפייסבוק: facebook.com/meni.porat

אתר האינטרנט שלי: www.meniporat.com

או להשאיר הודעה כאן בבלוג

תודה

           


יום שבת, 30 במאי 2020

אקסל לעזרת המורה - חלק ד: ממוצע משוקלל

אקסל לעזרת המורה - חלק ד: ממוצע משוקלל

לקראת סיום שנת הלמודים, כמורה עליך להגיש את ציון הסמסטר של התלמידים שלך.
כיצד תחשב את הציון של כל העבודות, המשימות, הבחינות וכו'?
לא נכון לעשות ממוצע רגיל של כל הציונים: בחינה, למשל, משקלה גבוה משל משימת שעורי-בית.
אז, מה עושים? כיצד מחשבים את הציון?
הפתרון: חִשוב ממוצע משוקלל באמצעות "אקסל"
(גם כאן בא "אקסל" לעזרתנו J).

¤    עבור כל אחת מהעבודות, משימות, בחינות - יש לקבוע משקל יחסי שהוא חלק מהשלם
¤    סך כל המשקלים היחסיים - צריך להיות שווה ל: 1
¤    הציון המשוקלל הוא סך הכל של מכפלות הציונים במשקלים.לדוגמא, נניח שהיו לי במהלך הסמסטר רק בחינה אחת ותרגיל אחד. בגלל שהבחינה חשובה יותר, נתתי לה משקל של 80% (=0.8) ולתרגיל נתתי משקל של 0.2. סך כל המשקלים (0.8+0.2) שווה ל-1.
כעת, נניח שתלמיד מסוים קבל בבחינה ציון: 80 ובעבודה ציון 100.
בשיטת הממוצע הרגיל - הציון של התלמיד יהיה: 90 (=(100+80)/2=90)
בשיטת הממוצע המשוקלל - הציון של התלמיד יהיה:
80*0.8+100*0.2=64+20=84

"אקסל" מקל עלינו מאד בחשוב הממוצע המשוקלל באמצעות הפונקציה: SUMPRODUCT

להלן דוגמא:

                        תמונה 1: טבלת ציוני התלמידים והציון המשוקלל (עמודה S)

בתמונה אנו רואים את הציונים של התלמידים בכִּתָה בתאריכים שונים (F4:R4) למשימות שונות (F5:R5)
לכל אחת מהמשימות נקבע משקל (F3:R3), כאשר סה"כ המשקלים חייב להיות שווה ל-1 (S3)

תמונה 2: הפונקציה SUMPRODUCT מחשבת את הממוצע המשוקלל

ניקח לדוגמא את ציוני התלמידה ליאור: הציון המשוקלל שלה הוא 71.50. הנוסחא בתא S6  היא:

תמונה 3: הפונקציה SUMPRODUCT מכפילה מערך אחד בשני וסוכמת את התוצאה

הפונקציה: SUMPRODUCT משמשת להכפלת מערך אחד במערך אחר (או במערכים אחרים) וסיכום התוצאה. שמה באנגלית מרמז על הפונקציונליות שלה: סְכוּם של מכפלות
המערך הראשון בנוסחא הוא מערך הציונים של ליאור  (F6:R6)
המערך השני הוא המערך (הקבוע) של משקלות הציונים ($F$3:$R$3).
הכפלת שני המערכים זה בזה וסכימתם נותנת את התוצאה הרצויה.
כך תראה נוסחת חשוב הממוצע המשוקלל אילולא השתמשנו בפונקציה SUMPRODUCT

תמונה 4: הדרך הקשה והארוכה לחשוב ממוצע משוקלל


את הנוסחא בתא S6 - נעתיק כלפי מטה לכל התאים בעמודה עד לתא S17, בעזרת גרירת ידית המלוי (באמצעות העכבר) .תמונה 5: לפני העתקת הנוסחא


תמונה 6: אחרי העתקת הנוסחאלסכום, הדגמנו כיצד ניתן לחשב ציון סופי לתלמיד בהתחשב במשקלים הניתנים לכל עבודה/משימה/בחינה המרכיבה את הציון הסופי.

אני מקוה שפוסט זה יביא לכם תועלת בעבודתכם {{{.

                                            qqqq                          

יום שלישי, 5 במאי 2020

The COMBIN Function in EXCELThe COMBIN Function in EXCEL  
 

What is the COMBIN Function in Excel?

Excel has many mathematical functions, and COMBIN is one of them.

 1)  When do we use it?
COMBIN can be used to calculate combinations (possible arrangements) of items.
For example: Suppose you need to choose three balls out of four. How many combinations are there?
Solution: there are 4 combinations, or 4 possibilities of selecting 3 balls out of four:
1-2-3, 2-3-4, 1-2-4, 1-3-4

In mathematical notation:                    

And applied to our example:
    

                  
 2) How to use it?
The function COMBIN(n, k) gets two mandatory arguments:
k - The number selected (3 in our example)
n - The number from which to select (4 in our example)
in the above example:Restrictions:
·        * Both must positive numbers.
·        * Each number is truncated to an integer if it is a decimal number.
·        * The number from which to select (n) must be greater than the number selected (k)

 3)    An example of non-practical use: 😓😓😓

You’ve just bought a lottery ticket, where you guessed 6 numbers out of 48. You want to know the number of possible combinations (to statistically estimate your chances of winning the prize).
Applying the formula in Excel:

=COMBIN(48,6) will yields: 12,271,512


So, practically speaking, this means that your chances of winning are extremely negligible.

Conclusion: Stay away from lottery tickets !!!

אקסל – עיצוב מותנה: איך לסמן משימות שעברו את תאריך היעדאקסל – עיצוב מותנה
איך לסמן משימות שעברו את תאריך היעד

הבעיה:
יש לנו מספר פרויקטים (משימות) שלכל אחד תאריך סיום משלו.
בדוגמה שלפנינו, בעזרת תאריך היעד (כפרמטר בתא:
E1) אנו רוצים לדעת אלו פרויקטים חרגו מתאריך זה, כלומר הושלמו לאחר תאריך היעד: 30/04/2020

תמונה 1: הצגת הבעיה
הפתרון: שמוש בעיצוב מותנה (Conditional Formatting)
שלב א:
1) סמן את תחום התאים (A2:B8) ובחר ב: Home*Conditional Formatting
3) בחר ב: New Rule..


                             תמונה 2: עיצוב מותנה*כלל עיצוב חדש


שלב ב: בחלונית New Formatting Rule (כלל עיצוב חדש)
1) בחר ב:
Use a formula to determine which cells to format
2) הקש את הנוסחה: =$B2>$E$1
3) בחר בכפתור: Format…תמונה 3: הגדרת כלל עיצוב חדש

שלב ג:
בחר במילוי (
Fill) אדום והקש OK


                   תמונה 4: הוספת צבע מילוי לתאים העונים על הקריטריון


שלב ד:  אשר ב- OK


תמונה 5:עיצוב התאים העונים על הקריטריוןשלב ה:  אשר שוב


                   תמונה 6: אישור סופי של נוסחת העיצוב ושל צבע המילוישלב ו:  כך נראית התוצאה הסופית. כל המשימות שתאריכיהן גבוהים מתאריך היעד – מסומנות באדום.

תמונה 7: הפרויקטים בתאריכים הגבוהים מ- 30/04/2020 צבועים באדום