יום שלישי, 18 באוגוסט 2020

The Indefinite Article - שם-העצם הלא-מיודע באנגלית (a או an)

 

The Indefinite Article

שם העצם באנגלית בצורת היחיד (הלא-מיודע)

שם העצם הלא-מיודע: indefinite article

1)    אני קורא ספר בספרדית -in Spanish  I read a book       

2)    היא מורה לאנגלית - She is an English teacher

3)    היא מורה טובה לאנגלית - She is a good English teacher

4)    הם משחקים עם כלב - They play with a dog

שם העצם הלא-מיודע: חסר יחוד, לא מסוים, אחד מתוך רבים

את שם העצם הלא-מיודע מקדימה המילה: a או המילה: an

 

 

שם העצם המיודע: definite article (=ה' הידיעה בעברית)

1)    קראתי את הספר החדש    - I read the new book

2)    היא המורה לאנגלית - She is the English teacher

3)    היא המורה הטובה ביותר לאנגלית - She is the best English teacher

4)    יש לה הכלב הכי מהיר -  She has the fastest dog

5)    הם משחקים עם הכלב – They play with the dog

שם העצם המיודע: יחודי, ספציפי (מסוים)

את שם העצם המיודע מקדימה המילה: the (הַ..)

 

שם העצם הלא-מיודע - כללים:

an a,  - מילה המקדימה שם-עצם לא מיודע (a=one):

There is a book on the table = There is one book on the table

            ישנו ספר (אחד) על השולחן.   a book - ספר כלשהו

·         בדרך כלל, המילה המקדימה את שם העצם הלא מיודע היא: a

a book, a teacher, a glass, a poet

·        לפני שם-עצם המתחיל באחת מאותיות הנִקוּד: (a, e, i, o, u),  המילה המקדימה את שם העצם הלא מיודע:  a הופכת ל:  an

an apple, an elephant, an Italian, an orange, an umbrella

·        אם שם-עצם מתחיל באות הנקוד: u, אבל ההברה הראשונה אינה נשמעת כמו אות נִקּוּד, אזי המילה המקדימה תהיה a ולא an:

a unit, a user, a uterus (YUההברה הראשונה נשמעת כמו: יוּ)

·        אם שם-עצם מתחיל באות הנקוד: e, אבל ההברה הראשונה אינה נשמעת כמו אות נִקּוּד, אזי המילה המקדימה תהיה a ולא an:

a European, a euphemism (EUההברה הראשונה נשמעת כמו: יוּ)

·        אם את שם-העצם מקדים שם תואר (adjective), אזי המילה המקדימה (a/an) תתאים את עצמה לשם-התואר ולא לשם-העצם.

למשל:

She is an English Teacherהיא מורה לאנגלית

She is a good English Teacherהיא מורה טובה לאנגלית

 

He is a driverהוא נהג

He is an excellent driver - הוא נהג מצוין

 

·        אם שם-העצם הלא מיודע מתחיל באות h, אבל ההברה הראשונה נשמעת כמו אות נִקּוּד ולא כמו h, אזי המילה המקדימה תהיה an ולא a:

 

He left an hour agoהוא יצא לפני שעה  (נשמע כמו: אָוֶור ולא הָוֶור)

You are an honest manאתה אדם הגון, ישר (נשמע כמו: אוֹנֶסְט ולא הוֹנֶסְט)

We live in a hotelאנו גרים במלון (נשמע כמו: הוֹטֶל)

 


 

יום שבת, 1 באוגוסט 2020

אקסל - סכימת תאים לפי צבע התא


אקסל – סכימה לפי צבע התא

מי שמכיר את תכונת הסינון (filtering) באקסל יודע שאפשר לסנן תאים לפי צבע.
הנתונים בתמונה מציגים שעות לפי סוגי הוראה שונים, כל סוג צבוע בצבע שונה:
כתום – להוראה מתקנת, ירוק- להוראה בכיתה ותכלת – להוראה מרחוק            תמונה מס. 1: נתוני שעות הוראה לפי סוגים, כל סוג – בצבע שונה

כדי לסנן את השעות לפי סוג, אפשר להשתמש בתכונת "סינון לפי צבע" (Filter by color):
* בלשונית
Data, בחר בסינון (Filter).
* לחץ על כפתור רשימה נפתחת (drop-down list) בכותרת עמודה "סוג הוראה"
* בחר ב- Filter by Color (סנן לפי צבע)
* בחר בצבע הכתום
                                                          תמונה מס. 2: סינון לפי צבע

ואכן, אקסל מסנן רק התאים הכתומים.
                                                           תמונה מס.3: אקסל מסנן רק את התאים הכתומיםאבל איך נוכל לסכום רק את הערכים הכתומים, רק של הוראה מתקנת??
או רק של את הערכים הירוקים, רק של הוראה בכיתה?
או רק של הערכים התכולים, רק של הוראה מרחוק?


הפתרון:

במקום להשתמש בפונקצית הסכימה הרגילה (
SUM)
נשתמש בפונקציה SUBTOTAL והנוסחה שנכתוב תהיה:

=SUBTOTAL(9,B3:B20)
הסבר: הפונקציה SUBTOTAL מאפשרת מגוון פעולות על תחום תאים, כאשר הפרמטר הראשון קובע מהי הפעולה הראשונה. במקרה שלנו, הפרמטר הראשון 9 הוא סכימה (SUM), אבל הפונקציה תמיד תתעלם מערכים "מסוננים".
לכן, התוצאה שנקבל תהיה סכום הערכים הגלויים.
אם בשלב הסינון נבחר בצבע הכתום, סכום התאים הכתומים ("הוראה מתקנת") יהיה: 73


                                                   תמונה מס. 4: סכימת התאים הכתומים בלבד

אם נבחר בצבע הירוק, סכום התאים הירוקים ("הוראה בכיתה") יהיה: 24
                                               תמונה מס. 5: סכימת התאים הירוקים בלבדואם נבחר בצבע התכלת, סכום התאים התכולים ("הוראה מרחוק") יהיה: 29


                                               תמונה מס. 6: סכימת התאים התכולים בלבד

כמובן, שכדי לדעת מהו סכום השעות של כל סוגי ההוראה (בלי שום סינון), נשתמש בפונקציה SUM
SUM(B3:B20)
אבל נוכל להשתמש גם בפונקציה SUBTOTAL ללא כל שינוי:

                                             תמונה מס. 7: סכימת כל השעות מבלי לשנות את הנוסחא