יום שבת, 1 באוגוסט 2020

אקסל - סכימת תאים לפי צבע התא


אקסל – סכימה לפי צבע התא

מי שמכיר את תכונת הסינון (filtering) באקסל יודע שאפשר לסנן תאים לפי צבע.
הנתונים בתמונה מציגים שעות לפי סוגי הוראה שונים, כל סוג צבוע בצבע שונה:
כתום – להוראה מתקנת, ירוק- להוראה בכיתה ותכלת – להוראה מרחוק            תמונה מס. 1: נתוני שעות הוראה לפי סוגים, כל סוג – בצבע שונה

כדי לסנן את השעות לפי סוג, אפשר להשתמש בתכונת "סינון לפי צבע" (Filter by color):
* בלשונית
Data, בחר בסינון (Filter).
* לחץ על כפתור רשימה נפתחת (drop-down list) בכותרת עמודה "סוג הוראה"
* בחר ב- Filter by Color (סנן לפי צבע)
* בחר בצבע הכתום
                                                          תמונה מס. 2: סינון לפי צבע

ואכן, אקסל מסנן רק התאים הכתומים.
                                                           תמונה מס.3: אקסל מסנן רק את התאים הכתומיםאבל איך נוכל לסכום רק את הערכים הכתומים, רק של הוראה מתקנת??
או רק של את הערכים הירוקים, רק של הוראה בכיתה?
או רק של הערכים התכולים, רק של הוראה מרחוק?


הפתרון:

במקום להשתמש בפונקצית הסכימה הרגילה (
SUM)
נשתמש בפונקציה SUBTOTAL והנוסחה שנכתוב תהיה:

=SUBTOTAL(9,B3:B20)
הסבר: הפונקציה SUBTOTAL מאפשרת מגוון פעולות על תחום תאים, כאשר הפרמטר הראשון קובע מהי הפעולה הראשונה. במקרה שלנו, הפרמטר הראשון 9 הוא סכימה (SUM), אבל הפונקציה תמיד תתעלם מערכים "מסוננים".
לכן, התוצאה שנקבל תהיה סכום הערכים הגלויים.
אם בשלב הסינון נבחר בצבע הכתום, סכום התאים הכתומים ("הוראה מתקנת") יהיה: 73


                                                   תמונה מס. 4: סכימת התאים הכתומים בלבד

אם נבחר בצבע הירוק, סכום התאים הירוקים ("הוראה בכיתה") יהיה: 24
                                               תמונה מס. 5: סכימת התאים הירוקים בלבדואם נבחר בצבע התכלת, סכום התאים התכולים ("הוראה מרחוק") יהיה: 29


                                               תמונה מס. 6: סכימת התאים התכולים בלבד

כמובן, שכדי לדעת מהו סכום השעות של כל סוגי ההוראה (בלי שום סינון), נשתמש בפונקציה SUM
SUM(B3:B20)
אבל נוכל להשתמש גם בפונקציה SUBTOTAL ללא כל שינוי:

                                             תמונה מס. 7: סכימת כל השעות מבלי לשנות את הנוסחא
2 תגובות: