יום שישי, 4 בספטמבר 2015

WH Words as relative Pronouns

        
                WH- Words as relative Pronouns

מילות השאלה באנגלית משמשות לא רק במשפטי שאלה.
הן מופיעות גם כמילות קישור (relative pronouns) בין שני חלקי משפטים (Clauses), עיקרי וטפל: main clause (עיקריו-relative clause (טפל)
למשל:
1)    הילד לא בא לבית הספר היום.
2)    אבא שלו חולה.
הילד, אשר אבא שלו חולה, לא בא לבית הספר היום.
1)    The boy didn’t come to school today. (main clause)
2)    His father is sick.                                  (relative clause)
The boy whose father is sick, didn’t come to school today. 


המילה whose (אשר שלו) היא מילת הקישור, המקשרת בין שני המשפטים.

אפשר להשתמש בכל מילות השאלה כמילות קישור:
Who אשר הוא
The actor who will take part in the movie is my brother.
השחקן אשר ישתתף בסרט, הוא אחי.
The actor will take part in the movie.
He is my brother.

Where אשר שם
This is the place where the scenes will be shot.
זה המקום אשר שם/אשר בו יצלמו את הסצינות.
This is the place.
The scenes will be shot there.

Whoseאשר שלו
I met the popular singer whose songs are played on the radio.
פגשתי את הזמר הפופולרי, אשר השירים שלו מושמעים ברדיו.
I met the popular singer.
His songs are played on the radio.


Which, thatאשר
The movie which/that is directed by the famous director, will be released in the summer.
הסרט אשר יבוים על-ידי הבמאי המפורסם, יצא לאקרנים בקיץ.
The movie is directed by the famous director.
It will be released in the summer.

Whom אשר לו, אשר אליו
The man to whom she was married lives in Italy.
האיש אשר לו היתה נשואה, גר באיטליה.
The man lives in Italy.
She was married to him.

Whenכאשר
She was pretty when she was young.
היא היתה יפה כאשר היא היתה צעירה.
She was pretty.
She was young.