יום חמישי, 12 ביוני 2014

Good or Well? That is the question…


Good or Well? That is the question…


1)     המילה: good באנגלית היא תֹאַר-השֵם (Adjective), כלומר מילה המתארת שם עצם (noun).
במשפטים הבאים, המילים הצבועות באדום הן adjectives: הן מוסיפות לנו מידע על שם-העצם ומתארות תכונות שונות שלו: גודל, צורה, גיל, צבע, מקור, חומר וכו'
He is a good student. (טובהוא תלמיד )
This is a black dog. (שחורזהו כלב )
My daughter is a clever child. (חכמהבִּתי היא ילדה )
The statue of liberty is huge. (ענקפסל החֵרות הוא )
This is a square room. (מרֻבָּעזהו חדר )
My grandmother is very old. (זקנהסבתי מאד )
Alison is a twenty-year-old athlete (בת עשריםאליסון היא אתלטית )
My doll has big blue eyes. (כחולות גדולותעינַיִם  לבובתי)
Dafna is an American student. (אמריקניתדפנה היא סטודנטית )
The black table is a marble table. (שיש שולחןהוא  השחורהשולחן )

2)     תואר-הפעל (adverb) - מתאר את הפֹּעַל ולא את שם-העצם.
He is a quick runner. (מהירהוא אצן )
המלה: quick  (מהיר) מתארת את האצן (שם-העצם).

כדי לתאר את האופן שבו הוא רץ, נשתמש בתואר-הפעל (adverb)
He runs quickly. (במהירותהוא רץ )
המלה: quickly (במהירות) - מתארת את אופן הריצה, לא את האצן (!)
דוגמאות נוספות:

She is a quiet woman.  (שקטההיא אשה )
She speaks quietly. (בשקט מדברתהיא )

Ben is an efficient worker. (יעילבן הוא עובד )
He works efficiently. (ביעילותהוא עובד )

The turtle is very slow. (אִטִיהצב מאֹד )
It moves slowly. (באִטִיותהוא נע )

3)     תֹאר-הפעל של good הוא: well
He is a good student. (טובהוא תלמיד )
He studies English well. (היטבהוא לומד אנגלית )

4)     דגש מיוחד יש לשים על השגיאה הנפוצה (גם בעברית) של החלפת תֹאַר-הפועל בתֹאַר-השֵם.
          הוא תלמיד טוב -  a good studentHe’s
          הוא לומד טוב היטב -  studies good wellHe


5)     יש לציין כי למילה: well יש משמעות נוספת: "בריא, במצב תקין" ואז היא איננה תֹאר-הפֹּעל (adverb) אלא תֹאר-השם (adjective)
She isn’t well enough to travel abroad.
(היא אינה בריאה דיה כדי לנסוע לחו"ל)