יום ראשון, 21 באוקטובר 2012

חידת תשעת המטבעות

חידת תשעת המטבעות

ברשותי תשעה מטבעות, שמונה מהם משקלם זהה ואחד - שונה (לא ידוע אם קל או כבד מהאחרים).

החידה: בשלוש שקילות בלבד - יש לזהות את המטבע השונה וגם לומר אם הוא כבד או קל מהשאר.

הפתרון בקישור הבא: