יום שישי, 25 ביולי 2014

קידומות וסיומות של שמות-תואר באנגלית

The adjectives - Groups of Suffixes and Prefixes

קידומות וסיומות של שמות-תואר באנגלית
רבים משמות-התואר (adjectives) באנגלית ניתן לשייך לקבוצות,לפי הסיומת של שם-התואר (suffix) או לפי הקידומת שלו (prefix).
להלן, מספר דוגמאות לקבוצות כאלה (רשימה חלקית, כמובן J):

1)  Suffixes (ending with) = סיומות

-ful  (with…) suffixבמשמעות של "מלא"  -fulהסיומת 
respectful, beautiful, wonderful, delightful….

Adjective
Meaning
משמעות
respectful
full of respect
רוחש כבוד, מכבד
beautiful
pretty, that has beauty, full of beauty
מלא יופי, יפה
wonderful
extremely good or fine, excellent
נפלא
delightful
that gives you great pleasure
מלא עונג, מענג

-less (without…) suffix –  במשמעות של "ללא, חסר-..."-lessהסיומת 
helpless, homeless, jobless, brainless, heartless…

Adjective
Meaning
משמעות
helpless
someone who cannot take care of himself without the help of others
חסר-ישע
homeless
without home
חסר-בית
jobless
without job
חסר-עבודה, ללא עבודה
brainless
stupid, without "brains"
חסר-מוח, טפש
heartless
without heart, cruel
חסר-לב, אכזר"national" adjectives = שמות תואר של "לאומיות"
1) -n/ian/-ean (suffix) -n/-ian/-eanהסיומת 
German, American, European, Egyptian, Korean…

Adjective
משמעות
German
גרמני
American
אמריקני
European
אירופאי
Egyptian
מצרי
Korean
קוריאני


2) -ese (suffix) -eseהסיומת 
Chinese, Lebanese, Maltese, Portuguese, Japanese…

Adjective
משמעות
Chinese
סיני
Lebanese
לבנוני
Maltese
מלטזי (=מהאי מלטה)
Portuguese
פורטוגלי
Japanese
יפני


3) -ish (suffix) -ishהסיומת 
Spanish, Turkish, English, Swedish, Polish, Jewish…

Adjective
משמעות
Spanish
ספרדי
Turkish
טורקי
English
אנגלי
Swedish
שבדי
Polish
פולני
Jewish
יהודי

-able/-ible (that can be…) suffix   
הסיומת:  -able/-ible במשמעות של "אפשרי, ניתן" 
believable, visible, available, responsible, arguable…

Adjective
Meaning
משמעות
believable
that can be believed
שניתן להאמין לו
visible
that can be seen
שניתן לראות אותו
available
that can be used, not occupied
זמין, שניתן להשתמש בו
responsible
that can be trusted
אחראי, שניתן לסמוך עליו
arguable
not certain, that cannot be accepted without question
שניתן להתווכח עליו, לא מוסכם על כולם  


   2)  Prefixes (=starting with) - קידומות

בחלק משמות התואר נוכל לראות גם קידומת וגם סיומת
in- (negation) - (starting with=prefix)
הקידומת in- הופכת את שם-התואר לשלילי
inactive, insecure, incorrect, incapable, inconsistent, invariable
Adjective
משמעות
Adjective
משמעות
active
פעיל
inactive
לא-פעיל
secure
בטוח
insecure
לא-בטוח
correct
נכון
incorrect
שגוי, לא-נכון
capable
מסוגל
incapable
לא-מסוגל
consistent
עקבי
inconsistent
לא-עקבי
variable
משתנה
invariable
לא-משתנה, קבוע

un- (negation) - prefix
גם הקידומת un- הופכת את שם-התואר לשלילי
unable, unhappy, unsafe, unbelievable, unavoidable, untouchable

Adjective
משמעות
Adjective
משמעות
able
מסוגל
unable
לא-מסוגל
happy
מאושר, שמח
unhappy
אומלל, לא-מאושר
safe
בטוח, מוגן
unsafe
לא-בטוח, לא-מוגן
believable
שניתן להאמין לו
unbelievable
שאין להאמין לו
avoidable
שניתן למנוע אותו
unavoidable
שלא ניתן למנוע אותו
touchable
שניתן לגעת בו
untouchable
שאי-אפשר לגעת בו או לפגוע בו

  

ir- (negation)- prefix
הקידומת ir- הופכת לשלילי שם-תואר שמתחיל באות: R

irresponsible, irrational, irrelevant
Adjective
משמעות
Adjective
משמעות
responsible  

אחראי
irresponsible

לא אחראי
rational
רציונלי, הגיוני
irrational
אירציונלי, לא הגיוני
relevant
רלבנטי
irrelevant
לא רלבנטי


im- (negation) – prefix
הקידומת im- הופכת לשלילי שם-תואר שמתחיל באות:M או באות: P
immature, impossible, impolite
Adjective
משמעות
Adjective
משמעות
mature
בשל
immature
לא-בשל
possible
אפשרי, יתכן
impossible
לא-אפשרי, לא-יתכן
polite
מנומס
impolite
לא-מנומס


il- (negation) – prefix
הקידומת il- הופכת לשלילי שם-תואר שמתחיל באות: L
illegal, illogical, illiterate
 Adjective
משמעות
Adjective
משמעות
legal
חוקי, לגאלי
illegal
בלתי-חוקי, בלתי-לגאלי
logical
לוגי, הגיוני
illogical
לא-הגיוני
literate
משכיל, נאור
illiterate
בור, אנאלפביתי