יום חמישי, 2 באוקטובר 2014

Linking Verbs - פעלים מקשרים

      Linking Verbs - פעלים מקשרים

ישנם באנגלית קבוצת פעלים שאינם מציינים פעולה (action), אלא מקשרים בין נושא המשפט (subject) ובין המושא (object).
פעלים אלה קשורים בדרך-כלל לתחושות, רגשות, דעה וכו'. רובם משמשים גם כ- Stative verbs בזמן הווה פשוט (Present Simple)

לדוגמא: הפועל - to smell
I often smell the flowers - אני לעתים קרובות מריח את הפרחים
This flower smells good - לפרח הזה יש ריח טוב
במשפט הראשון, הפועל to smell פרושו: להריח
במשפט השני, הפועל to smell פרושו: יש לו ריח

דוגמא נוספת:

I am looking at the picture closely -  אני מסתכל בתמונה מקרוב
This girl looks good - הבחורה הזאת נראית טוב
במשפט הראשון, הפועל to look פרושו: להסתכל, להתבונן
במשפט השני, הפועל to look פרושו: להיראות

בדוגמאות הללו:
במשפט הראשון השתמשנו בתאר-הפעל (adverb) כמתאר את הפועל.
במשפט השני השתמשנו בתאר-השם (adjective) כי מדובר בפועל מקשר (linking verb) ולא בפועל של פעולה (action verb)

שאלה: כיצד נוכל לדעת אם הפועל הוא פועל מקשר או שהוא פועל של פעולה?
תשובה: נוכל לדעת, אם נחליף את הפועל בפועל "to be" – אם למשפט יש משמעות, אזי מדובר בפועל מקשר. אחרת – מדובר בפועל של פעולה (הדורש תמיד adverb).

  
לדוגמא, נוכל לומר:
The flower is good

במקום:
The flower smells good
ולמשפט יש משמעות.

אבל, אם במקום:
I often smell the flower

נאמר:
I often am the flower
נקבל משפט חסר-משמעות, ולכן מדובר בפועל של פעולה.


גם במשפט השני, אם במקום:
The girl looks good
נאמר:
The girl is good

נקבל שוב משפט בעל משמעות ולכן הפועל: looks במשפט הוא פועל מקשר (linking verb)

כאמור, אחרי פועל המשמש כפועל מקשר יופיע תֹאר-שם ולא תֹאר-פֹּעל

בין הפעלים המקשרים (רשימה חלקית):
seem -נראה, נראה ש...
feel -להרגיש
get -להפוך ל..., להיֵעָשֹות
grow - להפוך ל..., להיֵעָשֹות
go - להפוך ל..., להֵיעָשֹות
look - להֵירָאות
smell - יש לזה ריח של...
taste- יש לזה טעם של...
                  

כאמור, פעלים אלה אינם מציינים פעולה (אינם Action verbs) אלא מצב, ולכן אפשר להחליף את הפועל ב: am, is,are – והמשפט הוא משפט בעל משמעות:
He seems tiredהוא נראה עייף
He is tiredהוא עייף
ה-adjective: tired מופיע אחרי הפועל המקשר: seems
אחרי פועל מקשר יופיע adjectiveאפשר לחלק את הפעלים המקשרים לשתי קבוצות:
א.   הקבוצה שבה תמיד יופיע adjective אחרי הפועל המקשר. בקבוצה זו מופיעים, למשל, הפעלים:
be- להיות
seem- להֵירָאות
become- להפוך ל...

ב.    הקבוצה שבה לפעלים יש 2 תפקידים: פועל רגיל של פעולה (action verb) ופועל מקשר (linking verb).למשל:
look - להֵירָאות
smell - יש לזה ריח של...
taste- יש לזה טעם של...

·        אם הפועל במשפט הוא פועל של פעולה, אז יופיע adverb        
·        אם הפועל במשפט הוא פועל מקשר, אז יופיע adjective
         
דוגמא:
She looked at him quietly and smiledהיא הסתכלה בו בשקט וחייכה
She looked pretty in her new dressהיא נראתה יפה בשמלה החדשה שלה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה