יום רביעי, 6 באוגוסט 2014

מה ההבדל בין: house-broken ובין: house broken?

מה ההבדל בין: house-broken  ובין: house broken?

house-broken – שם-תואר (adjective) (בעיקר באנגלית אמריקנית) המתאר חיית-מחמד שכבר מאומנת לעשות את צרכיה מחוץ לבית (או בכלי מיועד).
באנגלית בריטית = house-trained

דוגמא:
Lassie, our dog, was house-broken in two weeks.
לסי, הכלבה שלנו, אומנה לעשות צרכיה תוך שבועיים

house broken אפשר לתרגם כבית הרוס, בית שבור
למשל:
This house is broken.
הבית הזה הרוס.

byhouse broken  – בית שנהרס על-ידי...
דוגמא:
I saw on TV a house broken by a tsunami.
ראיתי בטלוויזיה בית שנהרס על-ידי טסונמי.

אבל:
intohouse broken  בית שפרצו אליו, שנכנסו אליו פורצים. 

דוגמא:

Two weeks ago, we had our house broken into by two burglars.
לפני שבועיים הבית שלנו נפרץ על-ידי שני פורצים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה