יום שבת, 20 ביולי 2013

אקסל לעזרת התלמיד - חלק ג: בְּנִיַת לוח הכפל (שיטה שלישית ואחרונה)

אקסל לעזרת התלמיד -
חלק ג: בְּנִיַת לוח הכפל (שיטה שלישית ואחרונה)

תזכורת לפרקים הקודמים:
עד כה, למדנו שתי שיטות לבנית לוח הכפל ב"אקסל"
א.    שמוש בכתובות מעורבות (mixed references) בהכפלת מספר אופקי מהתחום (B1:K1) במספר אנכי מהתחום (A2:A11). במספר האופקי "נעלנו" את השורה ובמספר האנכי "נעלנו" את העמודה (את ה"נעילה" בצענו בעזרת סימן ה- $)

תמונה 1: בכתובת הראשונה "נעלנו" את השורה ובכתובת השניה - "נעלנו" את העמודה

ב.     שמוש בפונקצית המערך MMULT המקבלת שני ארגומנטים:
array1 - תחום התאים A2:A11
array2 - תחום התאים B1:K1

תמונה 2: נוסחת המערך MMULT - שיטה מס. 2

שיטה מס. 3 - השמוש בפונקציה PRODUCT
בשיטה מס.3 נשתמש בפונקציה: PRODUCT
הפונקציה PRODUCT משמשת לחִשּוּב מכפלת מספרים או תחומים/מערכים.
א.    דוגמא לחשוב מכפלת מספרים:
=PRODUCT(3,3)
התוצאה תהיה, כמובן כפל של שני המספרים: 3*3=9
ב.     דוגמא לחשוב מכפלת מערכים (arrays):
=PRODUCT({1,2,3},{1,2,3})

התוצאה תהיה: מכפלת המערך הראשון {1,2,3} (1*2*3=6) במערך השני {1,2,3} (1*2*3=6) והתוצאה תהיה: 6*6=36

הערה: הבִּטוּי בסוגרים המסולסלים הוא מערך סטטי
           
ג.      דוגמא לחשוב מכפלת תחומים (ranges):
אנו רוצים לכפול את התחום (B1:E1) בתחום (A2:A5)

 תמונה 3: השמוש בפונקציה PRODUCT להכפלת שני תחומי תאים (ranges)

=PRODUCT(A2:A5,B1:E1)
והתוצאה תהיה: מכפלת התחום הראשון 1*2*3*4 (=24)בתחום השני 1*2*3*4 (=24), כלומר: 24*24=576
תמונה 4:  תוצאת המכפלה של  שני תחומי תאים (ranges)

וכעת, לפתרון עצמו:
א.    ניצור את הערכים 1-10 בתאים A2:A11 ובתאים B1:K1
ב.     נבחר בתאים B2:K11 - ליצירת התחום שיכיל את לוח הכפל
ג.      בתא: B2 נקליד את הנוסחא: 
=PRODUCT(B1,A2)
ד.     כדי שהנוסחא תועתק בצורה נכונה לכל תאי התחום שהגדרנו ב ב. ,עלינו "לנעול" את השורה כאשר אנו מעתיקים את הנוסחא ימינה (מ: B1 ל: C1, D1, E1 וכו'),כלומר במקום: B1 - נכתֹב: B$1. כמו-כן, עלינו "לנעול" את העמודה כאשר אנו מעתיקים את הנוסחא כלפי מטה (מ: A2 ל: A3, A4, A5 וכו'), כלומר במקום: A2 - נכתֹב $A2
עלינו, אם כך,  להפוך את שתי הכתובות היחסיות (A2 ו- B1) לכתובות מעורבות
(על כתובת יחסית, כתובת מעורבת וכתובת מוחלטת - תוכלו לקרוא בפוסט: "אקסל לעזרת התלמיד - חלק א: בנית לוח הכפל (שיטה ראשונה מתוך 3)"

דרך אפשרית להפיכת כתובת יחסית לכתובת מעורבת או מוחלטת היא באמצעות: סמון הכתובת ושמוש במקש F4

השמוש במקש F4
לכל כתובת יתכנו ארבעה מצבים:
1.      כתובת יחסית (למשל: B1)
2.      כתובת מעורבת שבה השורה "נעולה"  והעמודה אינה נעולה (למשל: B$1)
3.      כתובת מעורבת שבה העמודה "נעולה" והשורה אינה נעולה (למשל: $B1)
4.      כתובת מוחלטת שבה גם העמודה וגם השורה "נעולות" (למשל: $B$1)
כל לחיצה על מקש F4, משנה את מצב הכתובת
לכן,
במצב 1 - אם נעמיד את סמן העכבר על הכתובת היחסית B1 ונקיש F4 - נקבל את הכתובת המעורבת B$1 (=מצב 2)
במצב 2 - אם נעמיד את סמן העכבר על הכתובת המעורבת B$1 ונקיש F4 - נקבל את הכתובת המעורבת $B1 (=מצב 3)
במצב 3 - אם נעמיד את סמן העכבר על הכתובת המעורבת $B1 ונקיש F4 - נקבל את הכתובת המוחלטת $B$1 (=מצב 4)
במצב 4 - אם נעמיד את סמן העכבר על הכתובת המוחלטת $B$1 ונקיש F4 - נקבל את הכתובת היחסית B1 (=מצב 1)
וחוזר חלילה..., F4 נוסף - יחזיר אותנו למצב 1.

לכן,
1.      כדי לנעול את השורה בכתובת היחסית: B1 נקיש F4 כשהסמן על הכתובת. כך נהפֹך את B1 ל: B$1. כשנעתיק את הכתובת לתא כלשהו, תמיד הכתובת באותו תא תהיה העמודה שבה נמצא התא ושורה מס. 1
2.      כדי לנעול את העמודה בכתובת היחסית: A2 נקיש פעמיים  F4 כשהסמן על הכתובת. כך נהפֹך את A2 ל: $A2. כשנעתיק את הכתובת לתא כלשהו, תמיד הכתובת באותו תא תהיה השורה שבה נמצא התא ועמודה מס. 1

תמונה 5: הנוסחא ובה שתי כתובות מעורבות

ה.    כעת, לאחר שהכתובות הן מעורבות, נקיש: CTRL+ENTER והנוסחא תועתק לכל הטבלה (B2:K11)

                                                תמונה 6: התוצאה הסופית - לוח הכפל
לסִכּוּם, בסדרת הפוסטים בנושא לוח הכפל, הדגמנו שלֹש שיטות לבנית לוח הכפל והסברנו כיצד "עובדות" הפונקציות:  MMULTPRODUCT, 
כמו-כן, הסברנו מושגי מפתח ב"אקסל"
א.    כתובת יחסית, מעורבת ומוחלטת (Relative, Mixed and Absolute Reference)
ב.     השמוש בידית המלוי (Fill Handle)
ג.      השמוש ב"הדבקה מיוחדת" (Paste Special)
ד.     השמוש ב"שחלוף" (Transpose)


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה