יום שבת, 13 ביולי 2013

אקסל לעזרת התלמיד - חלק א: בְּנִיַת לוח הכפל (שיטה ראשונה מתוך שלוש)

            אקסל לעזרת התלמיד -
חלק א: בְּנִיַת לוח הכפל (שיטה ראשונה מתוך 3)

פוסט ארוך, אך מַחְכים. הסבלנות משתלמת J


"אקסל" היא תוכנה מדהימה. היא יכולה לשרת כמעט כל אדם: מתכנת, רואה-חשבון, כלכלן, מורה, עקרת-בית וכו'. היא יכולה לשרת כמעט כל מטרה: חישובים מסובכים, הצגת נתונים באופן גרפי, ניתוחים מורכבים, מודלים פיננסיים, נִהוּל רשימות וטבלאות ועוד ועוד.
אבל, האם ידעתם שאקסל יכול לסייע גם לתלמידים?
הוא יכול לסייע בלימוד והכרת מושגים בסיסיים כגון:
·        סדר פעולות החשבון
·        השבר הפשוט
·        ממוצע וחציון
·        הפונקציה הקווית
·        הפונקציה המעריכית

והרשימה, כמובן, ארוכה מאד.
בפרק זה נתמקד באחד הכלים החשובים ביותר לתלמיד בית-הספר היסודי, הלא הוא:לוח הכפל
הכרת לוח הכפל ושליטה בו הן תנאים הכרחיים להצלחה במתמטיקה, ולא רק בבית-הספר. ידיעת לוח הכפל מלווה אותנו גם כמבוגרים, לאורך כל חיינו.
מדוע כדאי להשתמש בלוח הכפל ב"אקסל"?
לכך יש לפחות 3 סיבות:
א.    להרגיל את התלמיד לעבוד מול מחשב, באופן דינמי (לעומת שִנּוּן "יבש")
ב.     אפשר לבנות את לוח הכפל באופן מודולרי.
כלומר, להתחיל בלוח כפל של 3*3 ולהתקדם בהדרגה ללוח כפל של 5*5, 7*7, 10*10 וכו' - בהתאם ליכולת ולקצב ההתקדמות של התלמיד.


תמונה 1: אפשר להרחיב את לוח הכפל באופן מודולרי ולהתאימו לרמת התלמיד

ג.      (וזו אולי הסיבה החשובה ביותר) לִמּוּד השִמּוּש ב"אקסל", תוך הכרת מושגי יסוד:
1.      כתובת יחסית, כתובת מוחלטת וכתובת מעורבת (Relative, absolute and mixed reference)
2.      השִמּוּש בידית המִלּוּי (Fill handle)
3.      השִמּוּש ב"הדבקה מיוחדת" (Paste Special)
4.    הקשת CTRL+ENTER - כדי להעתיק נוסחא לתחום תאים ולא לתא בודד
היתרון בשמוש בלוח הכפל ב"אקסל" - מובן מאליו. "אקסל" בנוי כטבלה דו-ממדית (שורות ועמודות). לוח הכפל, שבו אנו מכפילים מספר אחד באחר, משתמש בדיוק בתכונה זו של "אקסל".

אנו נציג שלוש שיטות לבְנִיַּת לוח הכפל ב"אקסל"

1.   שמוש בסימן הכפל (*)

שלב א: בתא A2 - נקיש 1, ובעזרת ידית המלוי (הצלב השחור הקטן בפינה הימנית התחתונה של התא) - כאשר מקש  CTRL מוחזק  לחוץ, נגרֹר את ידית המלוי כלפי מטה, עד לתא A11  (כלומר, לאורך 10 תאים)  

תמונה 2: נקיש 1 בתא A2 ונגרֹר 10 תאים כלפי מטה, עד A11

שלב ב: לאחר שנרפה מן העכבר וממקש CTRL - נקבל את הערכים 1 עד 10 בתאים: A2:A11

תמונה 3: הערכים 1 עד 10 בתאים A2:A11

שלב ג: כעת, נעתיק את  התאים A2:A11 (נסמן את התאים ונקיש: Ctrl+C). נבחר בתא B1. בלשונית Home [בית] (ב- Ribbon : פס התפריטים נבחר בקבוצהClipboard   [לוח],  נלחץ על החץ המשולש מתחת ל- Paste [הדבק] ונבחר ב-Paste Special [הדבקה מיוחדת] 

 תמונה 4: העתקת A2:A11, בחירת תא  B1ו-Home*Clipboard*Paste Special

שלב ד: בחלון  Paste Special שיפָּתח, נבחר ב-Transpose .[בצע חילוף]. פעולה זו תעתיק את התאים האנכיים שסומנו (A2:A11) לתחום תאים אופקי (B1:K1) , החל מהתא שבחרנו (B1).
הערה: קיימת  גם פונקציה בשם  TRANSPOSE ב"אקסל". פונקציה זו משמשת  להפיכת תחום אופקי לאנכי, או - להפך. אך על כך, אולי בפוסט נפרד.

תמונה 5: בחלון Paste Special - נבחר בפעולהTranspose  [בצע חילוף]שלב ה: התוצאה: "שכפול" עמודת המספרים: 1-10 (בתאים A2:A11) לשורת המספרים: 1-10 (בתאים B1:K1)

תמונה 6: העתקת הערכים בתאים A2:A11 לתאים B1:K1 באמצעות Transpose
שלב ו: נסמן את תחום התאים שיכיל את הנוסחאות (B2:K11)


 תמונה 7: נסמן את תחום התאים (range) של טבלת לוח הכפל (B2:K11)

שלב ז: בלוח הכפל, אנו למעשה מכפילים כל מספר מהשורה הראשונה (B1:K1) בכל מספר מהעמודה הראשונה (A2:A11)
לכן, בתא הראשון בתחום טבלת לוח הכפל (B2) - נכתֹב את הנוסחא שאותה נעתיק אחרי-כן לכל התאים בתחום.
הנוסחא היא: =B1*A2


תמונה 8: נכתֹב את הנוסחא =B1*A2 בתא הראשון בתחום טבלת לוח הכפל (B2)


שלב ח: הנוסחא שכתבנו ב- B2, היא מכפלה של שני תאים שכתובותיהם הן כתובות יחסיות (B1 ו-A2)
אבל כשנעתיק את הנוסחא ימינה (לתאים: C2, D2, E2…K2) נרצה  "לנעול" את השורה (מס. 1) - כך שתמיד נכפיל בתא מהשורה הראשונה. לכן, "ננעל" את השורה ואתB1 נשנה ל B$1. כשנעתיק את הנוסחא לתא C2,D2,E2 - הכתובתתמיד תצביע על השורה הראשונה באותה עמודה (C$1, D$1, E$1, …K$1 - כלומר, על הערכים: 2,3,4….10).
כתובת של תא כלשהו ב"אקסל" [למשל: K20] מורכבת משני חלקים:
הראשון - מציין את העמודה (K)
השני - מציין את השורה (20)
בכתובת:B$1, סימן ה-$ לפני ה-1 (מצייןהשורה בכתובת:1B$) אומר ל"אקסל": הפוך את השורה לערך קבוע. אם הכתובת: B$1 מופיעה בתא כלשהו (B2, B5 או B10) - ערך התא יִלָקַח מעמודה B ומשורה מס. 1.

כשנעתיק את הנוסחא מ: B2 ל: C2, הכתובת: B$1 תהפוך ל:C$1 (וערך התא בכתובת זו הוא 2) וכשנעתיק ל: D2, הכתובת תהפוך ל: D$1 (כלומר, 3) וכו' עד K$1 (=10)

באופן דומה, נרצה לשנות את הכתובת היחסית A2 - כך שכאשר נעתיק את הנוסחא כלפי מטה (לתאים: B3, B4, B5…B11) נרצה לנעול את העמודה מס. 1 (עמודה A). לכן, נשנה את  A2 ל: $A2.
כשנעתיק ל- B3, הכתובת תהיה:$A3 (והערך יהיה: 2); ב- B4 הכתובת תהיה: $A4 (כלומר, 4) וכו' - עד $A11 (הערך 10)

הכתובת שבה "נעולה" השורה(כמו שראינו ב:$1B) או העמודה(2$A) - נקראת כתובת מעורבת (mixed reference), לעומת כתובת מוחלטת  (absolute reference) - שבה נעולות גם השורה וגם העמודה (למשל: $G$5)
כתובת שבה לא נעולה השורה וגם לא העמודה - נקראת כתובת יחסית ( relative reference) (למשל: C27)

 תמונה 9: שתי כתובות מעורבות ל"נעילת" השורה [B$1] ול"נעילת" העמודה [$A2].


שלב ט: כעת, מה שנשאר לנו כדי להעתיק את הנוסחא לכל התחום (B2:K11) הוא פשוט להקיש: CTRL+ENTER

 תמונה 10: הקשת CTRL+ENTER - ולוח הכפל מוכן!

            שלב י: לאחר עריכה קלה, כך תֵרָאֵה התוצאה הסופית


             תמונה 11: התוצאה הסופית לאחר עריכה

אם נבחר באופן אקראי תא כלשהו מטבלת לוח הכפל, נוכל לראות את ישום הכתובת המעורבת. למשל, בתא: G6 - הנוסחא היא: =G$1*$A6
כפי שהסברנו לעיל, בכתובת G$1  - "נעולה" השורה ובכתובת $A6 - "נעולה" העמודה.


תמונה 12: כיצד נראית הנוסחא בתא כלשהו בלוח הכפל


כעת, אם נרצה להגדיל את הלוח, למשל מ: 10*10 ל- 13*13, פשוט נגרֹר את השורה
העליונה (B1:K1) עד לתא N1. את העמודה הראשונה (A2:A11) נגרֹר ונרחיב עד A14.
כעת נגרֹר את השורה הראשונה של לוח הכפל (B2:K2)עד לתא N2 ואת השורה (B2:N2) - נגרֹר כלפי מטה עד שורה 14.
כך נקבל לוח של 13*13


תמונה 13: לוח הכפל המורחב (13*13)


אני מקווה שפוסט זה היה מעניין ואף מחכים.
להתראות בפוסט הבא (לחץ על הקישור): שיטה מספר 2 לבְנִיַּת לוח הכפל ב"אקסל".                                                ttt
                        uuu

תגובה 1: