יום שלישי, 20 באוקטובר 2020

Thirteen methods to display the value of another cell

 

13 methods to display the value of another cell

 

Suppose you want to display the value of cell D5 in cell A1.

There are at least 13 methods to do it 

(can you add more???)
😇😇😇

 

1)    Direct reference

=D5

 

                  Method No.01: Direct Reference

 

2)    Combination of 2 Functions: INDIRECT &ADDRESS

=INDIRECT(ADDRESS(5,4))

 

                  Method No.02: INDIRECT & ADDRESS

 

3)    OFFSET

=OFFSET(A5,0,3)

 

                  Method No.03: OFFSET               

 

4)     INDEX

                    =INDEX(D5,0,0)

 

                  Method No.04: INDEX

 

5)     Combination of INDEX and MATCH

=INDEX(D5,MATCH(D5,D5,0))


                   Method No.05: INDEX & MATCH

 

 6)    VLOOKUP
                    =VLOOKUP(D5,D5,1,0)

 

                   Method No.06: VLOOKUP

 

7)     HLOOKUP
                   =HLOOKUP(D5,D5,1,0)

 

                   Method No.07: HLOOKUP

  

8)     LOOKUP
                   =LOOKUP(D5,D5)

                   Method No.08: LOOKUP

 

 9)    FILTER
                    =FILTER(D5,1)

 

                    Method No.09: FILTER      

 

10) UNIQUE

=UNIQUE(D5)

 

     

             Method No.10: UNIQUE

 

11)  SORT

=SORT(D5)


                   Method No.11: SORT

 

 12)  XLOOKUP
                    =XLOOKUP(D5,D5,D5)

 

                   Method No.12: XLOOKUP

 

 13)  SORTBY
                =SORTBY(D5,D5)

 

                   Method No.13: SORTBY    

 
יום שני, 12 באוקטובר 2020

When do we use the Present Simple

 

When do we use the Present Simple

מתי משתמשים ב- Present Simple


1. אמת כללית, משהו שהוא נכון תמיד, עובדה

People need food

It rains in winter

2. מצב קבוע (פחות או יותר) - בניגוד ל: Present Progressive

She has three children

I love coffee

You are married

3. דברים שאנו עושים בדרך כלל, באופן קבוע (לפעמים, בתוספת מילים שמציינות תדירות): Always, usually, sometimes, every day/evening/week/month, once a day/week, never, often...

I play football once a week

She gets up at seven o'clock every day

We often go to the cinema


4. לתאר דברים שקורים בספרים, במחזות, בטלביזיה, בסרטים

The hero dies at the end of the movie

In this book, the war starts on Monday


5. משפטי תנאי - משהו שעלול/עשוי לקרות (בפסוקית התנאי-  Conditional Clause)

If you don't feed the dog, it will die

If it rains tomorrow, we'll go to the cinema

 

6. דברים קבועים שמתרחשים בעתיד (ביחוד כשמדברים על לוח-זמנים)

School opens in September

The train leaves at eleven o'clock


7. פעולות בעתיד בציון מילות זמן    : when, until, after (דומה למשפטי תנאי)

I will call you when I have time

 

8. משפטים המכילים פעלים של מצב (Stative Verbs): 

This soup smells good

I hate my math teacher

 

 

 

 

יום שלישי, 18 באוגוסט 2020

The Indefinite Article - שם-העצם הלא-מיודע באנגלית (a או an)

 

The Indefinite Article

שם העצם באנגלית בצורת היחיד (הלא-מיודע)

שם העצם הלא-מיודע: indefinite article

1)    אני קורא ספר בספרדית -in Spanish  I read a book       

2)    היא מורה לאנגלית - She is an English teacher

3)    היא מורה טובה לאנגלית - She is a good English teacher

4)    הם משחקים עם כלב - They play with a dog

שם העצם הלא-מיודע: חסר יחוד, לא מסוים, אחד מתוך רבים

את שם העצם הלא-מיודע מקדימה המילה: a או המילה: an

 

 

שם העצם המיודע: definite article (=ה' הידיעה בעברית)

1)    קראתי את הספר החדש    - I read the new book

2)    היא המורה לאנגלית - She is the English teacher

3)    היא המורה הטובה ביותר לאנגלית - She is the best English teacher

4)    יש לה הכלב הכי מהיר -  She has the fastest dog

5)    הם משחקים עם הכלב – They play with the dog

שם העצם המיודע: יחודי, ספציפי (מסוים)

את שם העצם המיודע מקדימה המילה: the (הַ..)

 

שם העצם הלא-מיודע - כללים:

an a,  - מילה המקדימה שם-עצם לא מיודע (a=one):

There is a book on the table = There is one book on the table

            ישנו ספר (אחד) על השולחן.   a book - ספר כלשהו

·         בדרך כלל, המילה המקדימה את שם העצם הלא מיודע היא: a

a book, a teacher, a glass, a poet

·        לפני שם-עצם המתחיל באחת מאותיות הנִקוּד: (a, e, i, o, u),  המילה המקדימה את שם העצם הלא מיודע:  a הופכת ל:  an

an apple, an elephant, an Italian, an orange, an umbrella

·        אם שם-עצם מתחיל באות הנקוד: u, אבל ההברה הראשונה אינה נשמעת כמו אות נִקּוּד, אזי המילה המקדימה תהיה a ולא an:

a unit, a user, a uterus (YUההברה הראשונה נשמעת כמו: יוּ)

·        אם שם-עצם מתחיל באות הנקוד: e, אבל ההברה הראשונה אינה נשמעת כמו אות נִקּוּד, אזי המילה המקדימה תהיה a ולא an:

a European, a euphemism (EUההברה הראשונה נשמעת כמו: יוּ)

·        אם את שם-העצם מקדים שם תואר (adjective), אזי המילה המקדימה (a/an) תתאים את עצמה לשם-התואר ולא לשם-העצם.

למשל:

She is an English Teacherהיא מורה לאנגלית

She is a good English Teacherהיא מורה טובה לאנגלית

 

He is a driverהוא נהג

He is an excellent driver - הוא נהג מצוין

 

·        אם שם-העצם הלא מיודע מתחיל באות h, אבל ההברה הראשונה נשמעת כמו אות נִקּוּד ולא כמו h, אזי המילה המקדימה תהיה an ולא a:

 

He left an hour agoהוא יצא לפני שעה  (נשמע כמו: אָוֶור ולא הָוֶור)

You are an honest manאתה אדם הגון, ישר (נשמע כמו: אוֹנֶסְט ולא הוֹנֶסְט)

We live in a hotelאנו גרים במלון (נשמע כמו: הוֹטֶל)