יום שני, 26 במאי 2014

Professions by Suffix - קבוצות בעלי-מקצוע לפי סיומת

        Professions by Suffix - קבוצות בעלי-מקצוע לפי סיומת

באנגלית קיימות 7 קבוצות עיקריות לשמות בעלי-מקצוע, לפי סיומת.
*(מסמך זה אינו מתיימר, כמובן, להציג את כל שמות בעלי-המקצוע באנגלית, אלא רק להביא דוגמאות בולטות)

א.    הקבוצה הנפוצה ביותר היא, ללא ספק, הסיומת: -er או -or
שם-העצם (המקצוע) נוצר (בדרך כלל) בהוספת הסיומת לפועל/שם-עצם. לפעמים המקור הוא משפות אחרות (למשל, לטינית)
הפועל/שם עצם
פירוש
שם העצם (המקצוע)
teach
ללמד
teacher - מורה
bake
לאפות
baker - אופה
sing
לשיר
singer - זמר
paint
לצבוע, לצייר
painter - צַיָּר, צַבָּע
dance
לרקוד
dancer - רקדן
program
תכנית
programmer - תכניתן, מתכנת
write
לכתוב
writer - סופר
fight
ללחום
fighter - לוחם
garden
גן
gardener - גנן
drive
לנהוג
driver - נהג
engine
מנוע
engineer - מהנדס
manage
לנהל
manager - מנהל
cash
כסף מזומן
cashier - קופאי
office
משרה, תפקיד
officer - קצין, נושא משרה
act
להציג, לשחק
actor - שחקן (תיאטרון, קולנוע)
build
לבנות
builder - בנאי
play
לשחק
player - שחקן (ספורט)
law
חוק
lawyer - עורך דין
solicit
לשדל, לשכנע
solicitor - עורך דין
fire + fight
שריפה + להלחם
firefighter - כַּבַּאי
(Latin) auctor
סופר
author - סופֵר
(Latin) barba
זָקָן
barber - סַפָּר
(Latin) doctor
מורֶה
doctor - רופא

ב.     הקבוצה המסתיימת ב: -ist
בקבוצה זו מוסיפים את הסיומת לשמות-עצם שמקורם (לרוב) בשפה היוונית או הלטינית (דרך הצרפתית)
הפועל/שם עצם
פירוש
שם העצם (המקצוע)
science
מדע
scientist - מדען
Physics
פיזיקה
physicist - פיזיקאי
economy
כלכלה
economist - כלכלן
pharmacy
בית מרקחת
pharmacist - רוקח
(Latin) Dent
שֵן
dentist - רופא שִנַּיִם
Journal
יומי, עתון יומי
journalist - עתונאי
(Greek) stylos
עמוּד
stylist - מְעַצֵב
(French) artiste
אוּמָן
artist - אֳמָן
(French) rapir
לתפוש, לחטוף
rapist - אַנָס
(Italian) piano, pianoforte
פסנתר
pianist - פסנתרן
                                        
                                              
ג.      הקבוצה המסתיימת ב: -ian
בקבוצה זו נוספת הסיומת לשמות-עצם שמקורם (בעיקר) בשפה היוונית
הפועל/שם עצם
פירוש
שם העצם (המקצוע)
mathematics
מתמטיקה
mathematician - מתמטיקאי
physics
פיזיקה
physician - רופא
(Greek) techne
טכניקה, אמנות
technician - טכנאי
music
מוזיקה
musician - מוזיקאי
politics
פוליטיקה
politician - פוליטיקאי
electricity
חשמל
electrician - חשמלאי
cosmetics
קוסמטיקה
cosmetician - קוסמטיקאי
optics
אופטיקה
optician - אופטיקאי
history
היסטוריה
historian - היסטוריון
(Latin) veterinum
בהמת משא
veterinarian - וטרינר
comedy
קומדיה
comedian - קומיקאי
diet
דיאטה (משטר אכילה)
dietitian - תזונאי, דיאטטיקן


ד.     הקבוצה המסתיימת ב: -ant
בקבוצה זו נוספת הסיומת לשם-עצם/פֹּעל. זוהי קבוצה קטנה, יחסית. 
הסיומת ant מקורה, לרֹב,  בשפה הצרפתית.
הפועל/שם עצם
פירוש מקורי
שם העצם (המקצוע)
serve
לשרת
servant - משרת
attend
לטפל, להשגיח
attendant - משגיח
account
חשבון
accountant - רואה חשבון
(French) paysan
תושב מקומי
peasant - אִכָּר
consult
להתיעץ
consultant - יועץ
(Greek) tyrannos
שליט אכזר, טירן
tyrant - טירן
(Old French) tenant
בעל רכוש
tenant - דַיָּר
(Old French) assistent
מסַיֵעַ, עוֹזֵר
assistant - סַיָּע, עוֹזֵר
                                                                                   

ה.    הקבוצה המסתיימת ב: -man (או: -woman אם יש צורת נקבה)
בקבוצה זו נוספת הסיומת לשמות-עצם/פעלים. גם זוהי קבוצה קטנה, יחסית   

הפועל/שם עצם
פירוש
שם העצם (המקצוע)
police
משטרה
policeman - שוטר
policewoman
שוטרת
camera
מצלמה
cameraman - צלם
fore
לפנים, קדמי
foreman - מנהל עבודה
fire
אש, שריפה
fireman - כבאי
fish
דג
fisherman - דַיָּג
fisherwoman - דַיֶּגֶת
horse
סוס
horseman - פָּרָש
horsewoman 
- פָּרָשִית
craft
אוּמָנוּת, מלאכה
craftsman - אוּמָן, בעל מלאכה
(Latin) congressus
אסיפה
congressman/congresswoman - חבר/ת הקונגרס האמריקני


ו. הקבוצה המסתיימת ב: ee-
בקבוצה זו נוספת הסיומת בד"כ לפעלים. גם זוהי קבוצה קטנה, יחסית

הפועל/שם עצם
פירוש
שם העצם (המקצוע)
trust
לבטוח ב..
trustee - נאמן, אפוטרופוס
employ
להעסיק
employee - שכיר, מועסק
refer
להתיחס
referee - שופט במשחקי ספורט
attend
להשתתף, להיות נוכח
attendee - משתתף (בארוע)
examine
להבחן
examinee - נבחן
refuge
מפלט
refugee - פליט
license
רשיון
licensee - בעל רשיון


ז. בנוסף לכל הקבוצות שיש להן סיומת קבועה, ישנה "קבוצה" גדולה שאין בה סיומת קבועה. 
זוהי קבוצה גדולה למדי(!). מקור רבים מהמקצועות בקבוצה זו הוא משפות אחרות: יוונית, לטינית, צרפתית, גרמנית וכו'.

הפועל/שם עצם
פירוש במקור
שם העצם (המקצוע)
(Old French) guider
להדריך
guide - מדריך
(Latin) agens
מפעיל, מניע
agent - סוכן
(Old French) hoste
אורח
host - מארח/דַיָּל 
hostess  -
מארחת/דַיֶּלֶת
(German) koenig
מלך
king - מלך
(Old English) cwen
מלכה
queen - מלכה
(Latin) princeps
נסיך
prince/princess - נסיך/נסיכה
(French) pilotte
טַיָּס
pilot - טַיָּס
(Greek) poetes
משורר
poet - משורר
(French) diplomate
דיפלומט
diplomat - דיפלומט
(French) chef
טבח
chef - טַבָּח
(Latin) coquus
טבח
cook - טַבָּח
(Old French) employer
להעסיק
employee - עובד שכיר, מועסק
(Greek) mekhanikos
מהנדס
mechanic - מכונאי
(Latin) clericus
איש דת, כֹּמֶר
clerk פקיד
(Old English) stiward  
מנהל משק הבית
steward/ess - דַּיָּל, כַּלְכָּל
(French) garde
שומר
guard - שומר
?
?
clownליצן
(Latin) nutricius
מֵינֶקֶת
nurse - אחות רחמניה
(Latin) parens
הורה
parent - הורֶה
(Latin) minister
משרת
minister - שֹר

תגובה 1: